2018. október 23., kedd

Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek 2018

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár immár hagyománnyá vált őszi továbbképzésére érkezvén megállapítást nyert, hogy nagyon aktuális a konferencia témája. A regisztrációnál kígyózó sorok arra engedtek következtetni, hogy sokakat érint a  Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek elnevezésű szakmai továbbképzés. 


Számomra ez kellemes benyomás volt, hiszen vajdasági könyvtárosként először találkoztam ekkora érdeklődéssel és lendülettel annak kapcsán, hogy a pedagógusok partnerségi kapcsolatokat alakítsanak ki a könyvtárakkal. Sajnos ez felénk még gyerekcipőben jár, akár a pedagógus, de akár a könyvtár oldaláról. Nem igazán egyértelmű, hogy a pedagógus nincs kellőképpen motiválva a könyvtár részéről vagy hogy a megfelelő motiváció dacára a pedagógus passzív hozzáállása lehetetleníti el ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak a létrejöttét. Ami biztos, hogy nagyon elvétve jelentkező esetekben beszélhetünk csak ideális könyvtáros-pedagógus kapcsolat rendszerről környékünkön.A képzés ebből a szempontból igen tanulságos volt, hiszen az első előadó, Hámoriné dr. Váczy Zsuzsanna közoktatási szakértő, beszámolójából kiderült, hogy a magyarországi könyvtáros-pedagógus kapcsolat rendszerek sem tökéletesek, fejlesztésre szorulnak és a külföldi trendekből mazsolázva fokról-fokra fejleszthetőek csak. Ennek a problémakörnek a jelenlétéről hallhattunk részletes beszámolót, annak okairól és a lehetséges távlati tervekről, annak kapcsán, hogy ez a kapcsolat fejlődjön. A beszámolóban konkrét feladatkörökre való lebontásban kaphattunk útmutatást a kapcsolatrendszer erősítésére vonatkozóan és még érdekes lehet kiemelni az elhangzottakból, hogy legtöbb esetben, ahol jó a pedagógus-könyvtáros viszony ott személyes szimpátia is jelen van, legtöbbször személyes kapcsolatokon alapszik. Fontos a kommunikáció, a tolerancia, egymás szakmaiságának az elfogadása és elismerése, hogy egy valóban erős és tartós kapcsolat alakulhasson ki könyvtáros/könyvtár és pedagógus/iskola között.


Majd a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárának tagja, Vóna Mária, izgalmas előadása következett, amiben a Somogyi Könyvtár együttműködési tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Beszámolójában a folyamatos fejlődés zálogaként a minőség, a képzés és a jó hangulat együttállását jelölte meg. Kitért a játék, a játékosság kulcsszerepére ebben a folyamatban, utalva arra, hogy a könyvtárosnak játszva, játékosan kell közelednie a gyermekekhez. Ez a játékosság, a folyamatosan önmagát fejlesztő, naprakész könyvtáros és az oldott légkör biztosítja az elégedett olvasókat és ami ennél is fontosabb, azok megtartását. Ez egy kapcsolati tőke, egy hosszútávú befektetés, amelynek elmélyítésével elégedett és visszatérő olvasókat generálhatunk.


A következő előadó a középiskolás korosztályra helyezte a hangsúlyt. Benkéné Sándor Barbara beszámolója a makói József Attila Városi Könyvtár és a makói középiskolák kapcsolatát vette górcső alá. Nagyon izgalmas volt a gyakorlati példákat is hozó előadás, amelyen keresztül egy kisvárosi könyvtár eredményeit ismerhettük meg. Kiderült, hogy egy több éven keresztül tartó, kreatívan befektetett munkafolyamat eredményeit prezentálták a hallgatóságnak. Számos hasznos tippet kaptunk egy ilyen kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatrendszer kiépítéséhez és fenntartásához. A jelszó, hogy mindent be kell vetni! Szeretni kell, amit a kamaszok szeretnek. Fel kell használni minden olyan eszközt, ami őket vonza, motiválja, mint például a filmtrailerek, könyvtrailerek, megzenésített versek, szleng-teszt, emogi-rejtvények stb.


Délutáni előadássorozatot egy módszertani előadás nyitotta, Andóczi Balogh Éva a Somogyi-könyvtár pr kapcsolatokért is felelős osztályvezetőjének prezentálásában. Az oktatási intézményekkel való kapcsolatépítés módszertana elnevezésű előadásra úgy is tekinthetünk, mint egy segédanyagra egy kapcsolatépítési folyamatban. A prezentáció minden képkockája fontos, egy egység elengedhetetlen része, ezért nehéz néhány momentumot kiragadni belőle, mert egységként ad egy összefüggő képet a folyamatról.


Dobosné Brezovszky Anikó osztályvezető egy speciális együttműködési lehetőségről tartott beszámolót, amely A közösségi szolgálat, mint kapocs a középiskola és a könyvtár között címet kapta. A Somogyi-könyvtár példáján keresztül bemutatta mindazokat a pozitív hozadékokat, amelyeket egy ilyen kormányzati kezdeményezésnek köszönhet a könyvtár. A kezdeti lépések után ma már egy éveken át tartó gyakorlattá nőtte ki magát ez a program, ami eredményesnek bizonyult. A beszámolóból kiderült, hogy a lelkes és segíteni akaró diákok jelenléte a könyvtárban kölcsönösen hasznos mind a diák, mint a könyvtár szempontjából. Számtalan könyvtári munkába vonhatóak be a fiatalok, aminek eredményeképpen erősödnek a középiskolai kapcsolatok, új kapcsolatok épülnek ki. Egy modern szemlélet erősödik a könyvtárban, ami a fejlődést, az innovációkkal való lépestartást segíti, ami egyértelműen hasznos a könyvtár számára.

A napot lezáró előadást Cs. Bogyó Katalin, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára prezentálta. Fontos megállapítást fogalmazott meg azzal, hogy rávilágított az egymásrautaltságra könyvtáros és padagógus között. Közösek a célok és ennek érdekében összefogásra és együttgondolkodásra van szükség.A tartalmas szakmai napon elhangzott előadások egybehangzó állítása az volt, hogy van még mit tenni annak érdekében, hogy a könyvtáros és a pedagógus egymásra találjon, hogy felfedezze a csapatban végzett munka előnyeit és mindebből megszülethessen a cél, egy értelmes, olvasni szerető és egymással kommunikálni tudó nemzedék.

A szegedi kollégák igazán kitettek magukért, hiszen egy gyermekfoglalkozásokat tartalmazó kiadvánnyal ajándékozták meg a résztvevőket, melynek a szerzői: Kosztolányi-Németh Marianna, Kulcsár Marianna, Nagy Zsuzsanna és Vóna Mária.De ez egy másik bejegyzés témája lesz. 

(szöveg: Bednárik Prokec Zita, fotó: Somogyi-könyvtár)Nincsenek megjegyzések: