2018. december 5., szerda

Egyedi értéket teremteniNovember 27-én a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet adott otthont annak a könyvtáros továbbképzésnek,  amelyet a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno könyvtárának és a Könyvtári Intézet munkatársai tartottak.
Az előadások ezúttal a könyvtári programszervezés központi téma köré szerveződtek. Marketingről és kommunikációs ismeretekről esett szó Sümeginé Lehotai Edit előadásában, Bognár Noémi Erika pedig a könyvtári programszervezéshez adott kiváló ötleteket. Hernek Istvántól a kiadványszerkesztéshez kaptunk hasznos gyakorlati tanácsokat, s segítségével ismerhettünk meg  néhány hasznos ingyenes kiadványszerkesztő szoftvert.
Csengődi Erika a szegedi egyetemi könyvtár jó gyakorlatát mutatta be, szintén sok érdekességgel, ötlettel, praktikával.Bebizonyosodott számunkra, hogy nem kell feltétlenül szakembernek lenni ahhoz, hogy kreatívak legyünk. Jó néhány sikeres programról is hallhattunk, s néhány dolgot talán mi is kipróbálhatnánk a saját köyvtárainkban, hiszen az lenne a lényeg, hogy értéket, egyedi értéket teremtsünk. Ha nehéznek is tűnik, merjünk belevágni, hiszen mindig ”az őrültek vitték előre a világot” J

Józó Mónika, könyvtáros
Műszaki Iskola
Ada

2018. november 16., péntek

ÚTKÖZBEN: Orosháza, Békéscsaba, Szentes

A vajdasági Kapocs könyvtári csoport eddig csak továbbképzéseken hozta össze a könyvtárosokat, idén már szakmai kirándulásokra is sor került. 2018. november 12-én nyolc könyvtáros indult útnak Magyarország felé. Első úticélunk az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár volt - „Ahol az olvasó terem(t)…”  Amiről a legismertebbek, hogy a Veszíts el egy könyvet! akciót 2008-ban ők indították el. Köszöntött bennünket Orosháza polgármestere, Dávid Zoltán, néhány mondatban bemutatta a várost, és beszélgetett is velünk. Buzai Csaba igazgató mutatta be magát a könyvtárat, a szolgáltatásokat, és néhány olyan dolgot, amelyek számunkra is érdekesek voltak. Megtudtuk, hogy 70 000 könyvtári dokumentummal rendelkeznek, 2 000 beiratkozott olvasójuk van, és 150 rendezvényt tartanak évente. Négy könyvtári csoportjuk van: nyugdíjas pedagógusok olvasó köre, biblioterápiás csoport, LélekVitamin klub és a Moly Galeri. Meglepetésként kipróbálhattunk egy biblioterápiás foglalkozást, és ezen kívül még egy játékot is szerveztek számunkra: két csapatban végigjátszottunk egy molynyomozó játékot. Nagyon élveztük mindegyiket.
 Megérkeztünk
 Orosháza polgármestere
 Buzai Csaba mesél a könyvtárról
 Nekünk is tetszik
 Jóllaktunk :)

 Következő megállónk Békéscsaba volt, ahol a Békés Megyei Könyvtárban vártak bennünket. Rakonczás Szilvia igazgatónő fogadott bennünket. Itt is körbevezették a delegációnkat az egész könyvtárban, de amit külön kiemelnék, hogy megcsodálhattuk legújabb KOLLABOR elnevezésű Tudományos Élménypedagógiai Központjukat, amit aznap adtak át, és a Digilabort. A központ azzal a céllal jött létre, hogy a fiatalok számára megfelelő környezetet biztosítson az alkotásra, kísérletezésre és készségeik fejlesztésére. A digitális labor egyfajta közösségi tér, felszerelve informatikai eszközökkel. Bármilyen csoportok szabadon összejöhetnek, hogy közösen tervezzenek, alkossanak – például a számítógépekkel, a 3D-s nyomtatóval, az okosvarrógéppel, a könyvkötészeti alapgépekkel. Emellett a robotikával is megismerkedhetnek az ide látogatók.
 Békéscsabán
 Rakonczás Szilvia a megnyitó forgatagában fogad bennünket
 Juhász Zoltán mesél, mutat, vezet
 Kati csak nem sorrendbe teszi a könyveket?
 Mit olvasnak Békéscsabán?
 Kamaszkuckó alakul

 Könyvtárosbringa


Utolsó úti célunk Szentes városa volt, ahol a Városi Könyvtárba látogattunk. Ez a könyvtár arról ismert, hogy a zsinagóga épületét újították fel, és abban kapott helyet a könyvtár 1998-ban. Először megismerkedhettünk a zsinagóga történetével, majd Sallainé Gresó Klára igazgatónőtől a könyvtár működéséről is hallhattunk.
Összességében elmondhatom, hogy élményekben gazdag napunk volt. Új kapcsolatok születtek, amelyek reméljük sokáig fennmaradnak. Jövőre folytatódnak majd a szakmai kirándulások, s minden könyvtárost csak biztatni tudok, hogy éljenek a lehetőséggel, jelentkezzenek ezekre az utazásokra.

 Múltidézés Szentesen
 Tóratekercs a múltból

 Minden könyv védőfóliát kap
Könyvkapu


 Köszönjük mindhárom könyvtárnak, hogy vendégül láttak bennünket, s a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek a támogatást, ami nélkül nem valósulhatott volna meg ez a kitűnő program.

Csordás Katalin
Kozma Lajos könyvtár
Bácsfeketehegy

2018. november 9., péntek

Gondolatok a könyvtárban

Vajdasági magyar könyvtárosok (köztük a Könyvtár, ami összeköt ösztöndíjprogram résztvevői) is meghívást kaptak a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójára, amelyet november 6-án és 7-én tartottak Budapesten az Országgyűlési Könyvtár megalakulásának 150. évfordulója alkalmából.
A kétnapos konferencia az Országház és az Országos Széchényi Könyvtár épületében kapott helyet, amely során megismerhettük a magyarországi és a külhoni magyar könyvtárosok munkáját, valamint intézményük múltját és jelenét: digitalizálási eredményeiket, további terveiket.
A konferencia végén konklúzióként megfogalmazódott, hogy az egyre gyorsuló digitalizálási folyamatok ellenére ma is szükség van könyvtárosokra, akiknek feladatköre bővül/módosul, ahogy a világ is változik.
Bátran kijelenthetjük, a szervezők odaadó munkájának gyümölcseként ez az összejövetel nem csak szakmai téren erősíthette meg, emelte fel az embert, hanem újra, sokadszorra biztosított alkalmat a Kárpát-medence magyar könyvtárosai közt kialakult barátságok ápolására is.
Köszönet a sok-sok mindenért: a részvételi lehetőségért, a kedvességért és a megannyi mosolyért, nevetésért!
 1. NAP
MEGÉRKEZTÜNK

REDL KÁROLY ELŐADÁSA 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRRÓL

KÖNYVTÁROSOK, KÖNYVTÁROSOK MINDENFELÉ


RÉGI ISMERŐSÖKKEL - HORVÁTORSZÁGBÓL

ERDÉLYBŐL

 ITTHONRÓL

BUDAPESTRŐL

A 2015-ÖS ÖSZTÖNDÍJASOK EGY RÉSZE

NÉHA PIHENNI IS KELLETT


AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR


 ÉS A SZLAVÓN TÖLGYEK.

ESTI BUDAPEST: KÖNYVTÁR, AMI KÖRBEVISZ

2. NAP
OSZKVIGYÁZÓ SZEMETEK SZÖVEGRE VESSÉTEK


 CORVINÁK KÖZÖTT

 DIGITALIZÁLÁS, DIGITALIZÁLÁS, TE CSODÁS

KÖZÖS FÉNYKÉP, MIELŐTT MEGFORDULUNK A KÖZÖS FÉNYKÉPEZÉSHEZ.

SZÖVEG: Vinkó Attila
KÉPEK: Bednárik Prokec Zita, Hicsik Dóra, Nagy Emese, Vázsonyi Csilla, Villám Judit, Vinkó Attila2018. október 23., kedd

Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek 2018

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár immár hagyománnyá vált őszi továbbképzésére érkezvén megállapítást nyert, hogy nagyon aktuális a konferencia témája. A regisztrációnál kígyózó sorok arra engedtek következtetni, hogy sokakat érint a  Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek elnevezésű szakmai továbbképzés. 


Számomra ez kellemes benyomás volt, hiszen vajdasági könyvtárosként először találkoztam ekkora érdeklődéssel és lendülettel annak kapcsán, hogy a pedagógusok partnerségi kapcsolatokat alakítsanak ki a könyvtárakkal. Sajnos ez felénk még gyerekcipőben jár, akár a pedagógus, de akár a könyvtár oldaláról. Nem igazán egyértelmű, hogy a pedagógus nincs kellőképpen motiválva a könyvtár részéről vagy hogy a megfelelő motiváció dacára a pedagógus passzív hozzáállása lehetetleníti el ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak a létrejöttét. Ami biztos, hogy nagyon elvétve jelentkező esetekben beszélhetünk csak ideális könyvtáros-pedagógus kapcsolat rendszerről környékünkön.A képzés ebből a szempontból igen tanulságos volt, hiszen az első előadó, Hámoriné dr. Váczy Zsuzsanna közoktatási szakértő, beszámolójából kiderült, hogy a magyarországi könyvtáros-pedagógus kapcsolat rendszerek sem tökéletesek, fejlesztésre szorulnak és a külföldi trendekből mazsolázva fokról-fokra fejleszthetőek csak. Ennek a problémakörnek a jelenlétéről hallhattunk részletes beszámolót, annak okairól és a lehetséges távlati tervekről, annak kapcsán, hogy ez a kapcsolat fejlődjön. A beszámolóban konkrét feladatkörökre való lebontásban kaphattunk útmutatást a kapcsolatrendszer erősítésére vonatkozóan és még érdekes lehet kiemelni az elhangzottakból, hogy legtöbb esetben, ahol jó a pedagógus-könyvtáros viszony ott személyes szimpátia is jelen van, legtöbbször személyes kapcsolatokon alapszik. Fontos a kommunikáció, a tolerancia, egymás szakmaiságának az elfogadása és elismerése, hogy egy valóban erős és tartós kapcsolat alakulhasson ki könyvtáros/könyvtár és pedagógus/iskola között.


Majd a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárának tagja, Vóna Mária, izgalmas előadása következett, amiben a Somogyi Könyvtár együttműködési tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Beszámolójában a folyamatos fejlődés zálogaként a minőség, a képzés és a jó hangulat együttállását jelölte meg. Kitért a játék, a játékosság kulcsszerepére ebben a folyamatban, utalva arra, hogy a könyvtárosnak játszva, játékosan kell közelednie a gyermekekhez. Ez a játékosság, a folyamatosan önmagát fejlesztő, naprakész könyvtáros és az oldott légkör biztosítja az elégedett olvasókat és ami ennél is fontosabb, azok megtartását. Ez egy kapcsolati tőke, egy hosszútávú befektetés, amelynek elmélyítésével elégedett és visszatérő olvasókat generálhatunk.


A következő előadó a középiskolás korosztályra helyezte a hangsúlyt. Benkéné Sándor Barbara beszámolója a makói József Attila Városi Könyvtár és a makói középiskolák kapcsolatát vette górcső alá. Nagyon izgalmas volt a gyakorlati példákat is hozó előadás, amelyen keresztül egy kisvárosi könyvtár eredményeit ismerhettük meg. Kiderült, hogy egy több éven keresztül tartó, kreatívan befektetett munkafolyamat eredményeit prezentálták a hallgatóságnak. Számos hasznos tippet kaptunk egy ilyen kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatrendszer kiépítéséhez és fenntartásához. A jelszó, hogy mindent be kell vetni! Szeretni kell, amit a kamaszok szeretnek. Fel kell használni minden olyan eszközt, ami őket vonza, motiválja, mint például a filmtrailerek, könyvtrailerek, megzenésített versek, szleng-teszt, emogi-rejtvények stb.


Délutáni előadássorozatot egy módszertani előadás nyitotta, Andóczi Balogh Éva a Somogyi-könyvtár pr kapcsolatokért is felelős osztályvezetőjének prezentálásában. Az oktatási intézményekkel való kapcsolatépítés módszertana elnevezésű előadásra úgy is tekinthetünk, mint egy segédanyagra egy kapcsolatépítési folyamatban. A prezentáció minden képkockája fontos, egy egység elengedhetetlen része, ezért nehéz néhány momentumot kiragadni belőle, mert egységként ad egy összefüggő képet a folyamatról.


Dobosné Brezovszky Anikó osztályvezető egy speciális együttműködési lehetőségről tartott beszámolót, amely A közösségi szolgálat, mint kapocs a középiskola és a könyvtár között címet kapta. A Somogyi-könyvtár példáján keresztül bemutatta mindazokat a pozitív hozadékokat, amelyeket egy ilyen kormányzati kezdeményezésnek köszönhet a könyvtár. A kezdeti lépések után ma már egy éveken át tartó gyakorlattá nőtte ki magát ez a program, ami eredményesnek bizonyult. A beszámolóból kiderült, hogy a lelkes és segíteni akaró diákok jelenléte a könyvtárban kölcsönösen hasznos mind a diák, mint a könyvtár szempontjából. Számtalan könyvtári munkába vonhatóak be a fiatalok, aminek eredményeképpen erősödnek a középiskolai kapcsolatok, új kapcsolatok épülnek ki. Egy modern szemlélet erősödik a könyvtárban, ami a fejlődést, az innovációkkal való lépestartást segíti, ami egyértelműen hasznos a könyvtár számára.

A napot lezáró előadást Cs. Bogyó Katalin, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára prezentálta. Fontos megállapítást fogalmazott meg azzal, hogy rávilágított az egymásrautaltságra könyvtáros és padagógus között. Közösek a célok és ennek érdekében összefogásra és együttgondolkodásra van szükség.A tartalmas szakmai napon elhangzott előadások egybehangzó állítása az volt, hogy van még mit tenni annak érdekében, hogy a könyvtáros és a pedagógus egymásra találjon, hogy felfedezze a csapatban végzett munka előnyeit és mindebből megszülethessen a cél, egy értelmes, olvasni szerető és egymással kommunikálni tudó nemzedék.

A szegedi kollégák igazán kitettek magukért, hiszen egy gyermekfoglalkozásokat tartalmazó kiadvánnyal ajándékozták meg a résztvevőket, melynek a szerzői: Kosztolányi-Németh Marianna, Kulcsár Marianna, Nagy Zsuzsanna és Vóna Mária.De ez egy másik bejegyzés témája lesz. 

(szöveg: Bednárik Prokec Zita, fotó: Somogyi-könyvtár)