2018. november 9., péntek

Gondolatok a könyvtárban

Vajdasági magyar könyvtárosok (köztük a Könyvtár, ami összeköt ösztöndíjprogram résztvevői) is meghívást kaptak a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójára, amelyet november 6-án és 7-én tartottak Budapesten az Országgyűlési Könyvtár megalakulásának 150. évfordulója alkalmából.
A kétnapos konferencia az Országház és az Országos Széchényi Könyvtár épületében kapott helyet, amely során megismerhettük a magyarországi és a külhoni magyar könyvtárosok munkáját, valamint intézményük múltját és jelenét: digitalizálási eredményeiket, további terveiket.
A konferencia végén konklúzióként megfogalmazódott, hogy az egyre gyorsuló digitalizálási folyamatok ellenére ma is szükség van könyvtárosokra, akiknek feladatköre bővül/módosul, ahogy a világ is változik.
Bátran kijelenthetjük, a szervezők odaadó munkájának gyümölcseként ez az összejövetel nem csak szakmai téren erősíthette meg, emelte fel az embert, hanem újra, sokadszorra biztosított alkalmat a Kárpát-medence magyar könyvtárosai közt kialakult barátságok ápolására is.
Köszönet a sok-sok mindenért: a részvételi lehetőségért, a kedvességért és a megannyi mosolyért, nevetésért!
 1. NAP
MEGÉRKEZTÜNK

REDL KÁROLY ELŐADÁSA 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRRÓL

KÖNYVTÁROSOK, KÖNYVTÁROSOK MINDENFELÉ


RÉGI ISMERŐSÖKKEL - HORVÁTORSZÁGBÓL

ERDÉLYBŐL

 ITTHONRÓL

BUDAPESTRŐL

A 2015-ÖS ÖSZTÖNDÍJASOK EGY RÉSZE

NÉHA PIHENNI IS KELLETT


AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR


 ÉS A SZLAVÓN TÖLGYEK.

ESTI BUDAPEST: KÖNYVTÁR, AMI KÖRBEVISZ

2. NAP
OSZKVIGYÁZÓ SZEMETEK SZÖVEGRE VESSÉTEK


 CORVINÁK KÖZÖTT

 DIGITALIZÁLÁS, DIGITALIZÁLÁS, TE CSODÁS

KÖZÖS FÉNYKÉP, MIELŐTT MEGFORDULUNK A KÖZÖS FÉNYKÉPEZÉSHEZ.

SZÖVEG: Vinkó Attila
KÉPEK: Bednárik Prokec Zita, Hicsik Dóra, Nagy Emese, Vázsonyi Csilla, Villám Judit, Vinkó Attila2018. október 23., kedd

Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek 2018

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár immár hagyománnyá vált őszi továbbképzésére érkezvén megállapítást nyert, hogy nagyon aktuális a konferencia témája. A regisztrációnál kígyózó sorok arra engedtek következtetni, hogy sokakat érint a  Könyvtárak és oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek elnevezésű szakmai továbbképzés. 


Számomra ez kellemes benyomás volt, hiszen vajdasági könyvtárosként először találkoztam ekkora érdeklődéssel és lendülettel annak kapcsán, hogy a pedagógusok partnerségi kapcsolatokat alakítsanak ki a könyvtárakkal. Sajnos ez felénk még gyerekcipőben jár, akár a pedagógus, de akár a könyvtár oldaláról. Nem igazán egyértelmű, hogy a pedagógus nincs kellőképpen motiválva a könyvtár részéről vagy hogy a megfelelő motiváció dacára a pedagógus passzív hozzáállása lehetetleníti el ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak a létrejöttét. Ami biztos, hogy nagyon elvétve jelentkező esetekben beszélhetünk csak ideális könyvtáros-pedagógus kapcsolat rendszerről környékünkön.A képzés ebből a szempontból igen tanulságos volt, hiszen az első előadó, Hámoriné dr. Váczy Zsuzsanna közoktatási szakértő, beszámolójából kiderült, hogy a magyarországi könyvtáros-pedagógus kapcsolat rendszerek sem tökéletesek, fejlesztésre szorulnak és a külföldi trendekből mazsolázva fokról-fokra fejleszthetőek csak. Ennek a problémakörnek a jelenlétéről hallhattunk részletes beszámolót, annak okairól és a lehetséges távlati tervekről, annak kapcsán, hogy ez a kapcsolat fejlődjön. A beszámolóban konkrét feladatkörökre való lebontásban kaphattunk útmutatást a kapcsolatrendszer erősítésére vonatkozóan és még érdekes lehet kiemelni az elhangzottakból, hogy legtöbb esetben, ahol jó a pedagógus-könyvtáros viszony ott személyes szimpátia is jelen van, legtöbbször személyes kapcsolatokon alapszik. Fontos a kommunikáció, a tolerancia, egymás szakmaiságának az elfogadása és elismerése, hogy egy valóban erős és tartós kapcsolat alakulhasson ki könyvtáros/könyvtár és pedagógus/iskola között.


Majd a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárának tagja, Vóna Mária, izgalmas előadása következett, amiben a Somogyi Könyvtár együttműködési tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Beszámolójában a folyamatos fejlődés zálogaként a minőség, a képzés és a jó hangulat együttállását jelölte meg. Kitért a játék, a játékosság kulcsszerepére ebben a folyamatban, utalva arra, hogy a könyvtárosnak játszva, játékosan kell közelednie a gyermekekhez. Ez a játékosság, a folyamatosan önmagát fejlesztő, naprakész könyvtáros és az oldott légkör biztosítja az elégedett olvasókat és ami ennél is fontosabb, azok megtartását. Ez egy kapcsolati tőke, egy hosszútávú befektetés, amelynek elmélyítésével elégedett és visszatérő olvasókat generálhatunk.


A következő előadó a középiskolás korosztályra helyezte a hangsúlyt. Benkéné Sándor Barbara beszámolója a makói József Attila Városi Könyvtár és a makói középiskolák kapcsolatát vette górcső alá. Nagyon izgalmas volt a gyakorlati példákat is hozó előadás, amelyen keresztül egy kisvárosi könyvtár eredményeit ismerhettük meg. Kiderült, hogy egy több éven keresztül tartó, kreatívan befektetett munkafolyamat eredményeit prezentálták a hallgatóságnak. Számos hasznos tippet kaptunk egy ilyen kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatrendszer kiépítéséhez és fenntartásához. A jelszó, hogy mindent be kell vetni! Szeretni kell, amit a kamaszok szeretnek. Fel kell használni minden olyan eszközt, ami őket vonza, motiválja, mint például a filmtrailerek, könyvtrailerek, megzenésített versek, szleng-teszt, emogi-rejtvények stb.


Délutáni előadássorozatot egy módszertani előadás nyitotta, Andóczi Balogh Éva a Somogyi-könyvtár pr kapcsolatokért is felelős osztályvezetőjének prezentálásában. Az oktatási intézményekkel való kapcsolatépítés módszertana elnevezésű előadásra úgy is tekinthetünk, mint egy segédanyagra egy kapcsolatépítési folyamatban. A prezentáció minden képkockája fontos, egy egység elengedhetetlen része, ezért nehéz néhány momentumot kiragadni belőle, mert egységként ad egy összefüggő képet a folyamatról.


Dobosné Brezovszky Anikó osztályvezető egy speciális együttműködési lehetőségről tartott beszámolót, amely A közösségi szolgálat, mint kapocs a középiskola és a könyvtár között címet kapta. A Somogyi-könyvtár példáján keresztül bemutatta mindazokat a pozitív hozadékokat, amelyeket egy ilyen kormányzati kezdeményezésnek köszönhet a könyvtár. A kezdeti lépések után ma már egy éveken át tartó gyakorlattá nőtte ki magát ez a program, ami eredményesnek bizonyult. A beszámolóból kiderült, hogy a lelkes és segíteni akaró diákok jelenléte a könyvtárban kölcsönösen hasznos mind a diák, mint a könyvtár szempontjából. Számtalan könyvtári munkába vonhatóak be a fiatalok, aminek eredményeképpen erősödnek a középiskolai kapcsolatok, új kapcsolatok épülnek ki. Egy modern szemlélet erősödik a könyvtárban, ami a fejlődést, az innovációkkal való lépestartást segíti, ami egyértelműen hasznos a könyvtár számára.

A napot lezáró előadást Cs. Bogyó Katalin, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára prezentálta. Fontos megállapítást fogalmazott meg azzal, hogy rávilágított az egymásrautaltságra könyvtáros és padagógus között. Közösek a célok és ennek érdekében összefogásra és együttgondolkodásra van szükség.A tartalmas szakmai napon elhangzott előadások egybehangzó állítása az volt, hogy van még mit tenni annak érdekében, hogy a könyvtáros és a pedagógus egymásra találjon, hogy felfedezze a csapatban végzett munka előnyeit és mindebből megszülethessen a cél, egy értelmes, olvasni szerető és egymással kommunikálni tudó nemzedék.

A szegedi kollégák igazán kitettek magukért, hiszen egy gyermekfoglalkozásokat tartalmazó kiadvánnyal ajándékozták meg a résztvevőket, melynek a szerzői: Kosztolányi-Németh Marianna, Kulcsár Marianna, Nagy Zsuzsanna és Vóna Mária.De ez egy másik bejegyzés témája lesz. 

(szöveg: Bednárik Prokec Zita, fotó: Somogyi-könyvtár)2018. szeptember 24., hétfő

Megbocsátás Keresztapa módraMi, könyvtárosok mindig örülünk, ha elveszettnek hitt könyvet hoznak vissza. Sajnos a késedelmi díj miatt többen nem jönnek a könyvtár közelébe. Minden intézmény a maga módján igyekszik engedményekkel visszacsalogatni az eltévedt olvasmányokat.

Illés Péter, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár igazgatója az alábbi videóval hirdeti a késedelmi díjtól való eltekintést.


2018. szeptember 4., kedd

A jövő könyvtára - magyar könyvtárosok nemzetközi együttműködése 2018

Az idén előszőr került megrendezésre “A jövő könyvtára” - magyar könyvtárosok nemzetközi együttműködése elnevezésű szakmai konferencia a festőien szép székely fővárosban, Székelyudvarhelyen.


A rendezvénysorozat főszervezője a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár volt.
A kétnapos találkozó célja a kapcsolatépítés, -tartás, saját intézményünk bemutatása és tevékenységeinek ismertetése, különféle szakmai témák megbeszélése volt.
A nívós szakmai konferencia megnyitójára a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István termében került sor. Az egybegyűlteket Orbán Árpád alpolgármester köszöntötte. Az ezt követő előadásokon aktuális témák kerültek bemutatásra.

Farkas Ferenc a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa “Az én könyvtáram” országos hatókörű könyvtári projekt bemutatásával számtalan hasznos információt osztott meg a hallgatósággal. Ismertette a projekt fő célkitűzéseit, fejlesztési irányait, eddigi eredményeit.


Őt Király Hajnal (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
“Azért olvasok, mert keresek” – Irodalomterápiával az önismeret útján című előadása követte. Az előadáson keresztül bepillantást nyerhettünk az olvasás, a biblioterápia és a mentálhigiéné közötti kapcsolat időszerű kérdéseibe. Ismereteket szerezhettünk a bibliotrápiás foglalkozások személyiségfejlesztő hatásáról, ami ezáltal segíti a saját érzelmek megfogalmazását, kimondását, feszültségcsökkentő, gyógyítólag hat.


Gulyás Enikő (Belügyi Tudományos Tanács) e-Biblioterápia című előadása a fejlesztő, kreatív biblioterápia és e-biblioterápia témakörét járta körül. Rendkívül érdekes kutatási eredményeket tárt a hallgatóság elé, amelyből egy olyan jövőkép rajzolódott ki, ahol az IKT eszközök jelenléte elengedhetetlen és szükségszerű mind az oktatásban, mind egy biblioterápiás foglalkozás során.


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció alelnöke, Budavári Klára, előadását a Gyermek és a könyvtár – programok, foglalkozások, lehetőségek címmel prezentálta. A közvetlen és jóhangulatú előadás számos érdekes és új információval gazdagította a hallgatóságot.


Végül, de nem utolsósorban, Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója tartott lebilincselően izgalmas előadást arról, hogy hogyan kaphat helyet egy könyvtár mindennapi életében egy drón, egy 3D nyomtató, egy teleszkóp vagy éppen egy szabadulószoba. Előadása, amely a Bármi is lehet könyvtár – formabontó lehetőségek, tudomány, sport stb. tevékenységek, eszközök a könyvtár szolgálatában címet kapta méltó záróelőadása volt az első szakmai napnak.


Az előadásokat követően a konferencia résztvevői a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban tettek látogatást. A babakék könyvtárépület ablakaiban rózsaszín petúnia virágzik, az épületben minden lépcsőfok egy könyv és a csodák életre kelnek. A pincétől a padlásig végigjártuk az épületet, ahol az igazgató úr beszámolójában említett formabontó lehetőségekre láthattunk működő megoldásokat.A tartalmas szakmai napot egy kötetlen esti vacsora zárta, ahol a barátkozásé, az ismerkedésé volt a főszerep. Újra találkozhattunk egykori OGYK-s ösztöndíjas barátainkkal, de új ismeretségek is kötettek.


A konferencia második napján délelőtt az előző napi témák közös megbeszélése vette kezdetét. A szekcióülések között minden résztvevő kedvére válogathatott és lehetőség nyílt több kerekasztal beszélgetésre is bekukkantani.
A szakmai megbeszéléseket követően városnézés, majd a konferenciát lezáró plenáris ülés következett.


A buszos kirándulás, a Szent László emlékhelyek meglátogatása után este kezdetét vette a Nyitott Könyvek Éjszakája a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. Az eseményre ellátogató kicsiket és nagyokat gazdag kulturális- és szórakoztató programkínálattal várták a szervezők: kvíz- és rejtvényfeladatokkal, családi társasjátékozási lehetőséggel, tudományos bemutatókkal, kódfejtő és bűvöskocka-kirakó versennyel, szabadulószobával, bábszínházzal, gyermekműsorral, mesemondással, sakkjátékkal, arcfestéssel, könyvturkálóval, dokumentum- és némafilm-vetítéssel, musicallel. A rendezvényen a Vitéz lelkek diákszínjátszó csoport is fellépett. Az eseményt Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, Orbán Árpád alpolgármester és Szőcs Endre könyvtárigazgató nyitotta meg.*Székelyudvarhely, a székely anyaváros, a székely főváros kivételes szépségű pontja a Kárpát-medence ezen szegletének. Aki ide ellátogat, az élményekkel gazdagon megrakva térhet haza, annak reményében, hogy a jövőben egyszer még ide visszatér.


Köszönet a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárnak, amiért lehetetlent nem ismerve megszervezték ez a színvonalas konferenciát. Külön köszönet Gálovits Rózsának, aki megálmodta és szeretettel, sok munkával realizálta “A jövő könyvtára - magyar könyvtárosok nemzetközi együttműködése” elnevezésű szakmai konferenciát. Reméljük, hogy az elsőt még sok hasonló követi majd!


(szöveg: Bednárik Prokec Zita, fotó: Hicsik Dóra, Szabó Károly, Bednárik Prokec Zita)
* forrás: http://www.udvarhely.ro/